Quy tắc Nhân chia trước cộng trừ sau – Quy tắc Toán học 2, 3

Quy tắc Nhân chia trước cộng trừ sau - Quy tắc Toán học 2, 3

Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia là kiến thức mà học sinh học từ cấp 1. Tuy nhiên, đôi khi, mọi người có thể quên quy tắc cơ bản này, gây ra những sai lầm phổ biến.

Ví dụ điển hình, trên các diễn đàn hoặc Facebook, thường xuất hiện những câu hỏi như “5 x (6 + 3) = bao nhiêu?” với nhiều câu trả lời khác nhau. Điều này cho thấy nhiều bạn học sinh vẫn chưa hiểu rõ về quy tắc “Nhân chia trước cộng trừ sau” hoặc “Làm phép tính trong dấu ngoặc đơn trước“.

Vì vậy, bài viết này sẽ giúp các em làm lại những phép tính cộng, trừ, nhân, chia ở lớp 2, 3.

Hiểu rõ quy tắc “Nhân chia trước cộng trừ sau”

Quy tắc Nhân chia trước cộng trừ sau
Quy tắc Nhân chia trước cộng trừ sau

Trong các phép tính chỉ có cộng hoặc trừ hoặc nhân hoặc chia thì dễ dàng, nhưng khi kết hợp cả 4 phép tính, nhiều học sinh vẫn gặp khó khăn. Hãy nhớ quy tắc cơ bản “Nhân chia trước cộng trừ sau, có ngoặc đơn thì thực hiện trong ngoặc đơn trước”.

3 Quy tắc tính cộng trừ nhân chia cần nhớ

Quy tắc 1: Thực hiện phép tính trong dấu ngoặc đơn trước

Quy tắc 2: Thực hiện các phép nhân và chia trước

Quy tắc 3: Thực hiện các phép cộng và trừ sau

Bài tập vận dụng

Khi thực hiện phép tính không có dấu ngoặc đơn, hãy nhớ thực hiện phép nhân chia trước và sau đó mới tính phép cộng trừ. Khi có cả các phép tính nhân, chia, cộng, trừ trong một bài toán, luôn nhớ quy tắc này.

Bài tập 1

5 x (6 + 3) = ?

Lời giải: Thực hiện phép tính trong ngoặc đơn trước

5 x 9 = 45

Bài tập 2

6 + 4 x 5 = ?

Lời giải:

Thường lầm tưởng là 6 + 4 trước nhưng hãy nhớ quy tắc “nhân chia trước cộng trừ sau”, kết quả là: 6 + 20 = 26.

Bài tập 3

5 x 6 : 3 = ?

Lời giải: Với bài toán này, chỉ có phép nhân chia nên thực hiện từ trái qua phải: 30 : 3 = 10.

Bài tập 4

5 x (6 + 3 x 2) : 2 = ?

Lời giải: Thực hiện phép tính trong ngoặc đơn trước

(6 + 3 x 2) = 6 + 6 = 12

Sau đó, thực hiện các phép tính từ trái qua phải: 5 x 12 : 2 = 30.

Kết luận

Trên đây là những quy tắc về “nhân chia trước cộng trừ sau” trong toán học lớp 2 và 3 mà các em cần nhớ để không gặp những sai lầm khi giải các bài toán kết hợp cả phép nhân, chia, cộng, trừ.

Nguồn tham khảo: bierelarue.com.vn

Theo dõi nội dung bài viết