Số 0 có phải là số nguyên không? Số 0 là số âm hay dương?

Số 0 có phải là số nguyên không? Số 0 là số âm hay dương?

Khi chúng ta quan sát trục số, chúng ta thấy số 0 đặt ở trung tâm giữa dãy số nguyên âm và dương. Vậy thì 0 là loại số nào? Điều gì xác định việc 0 không phải là số nguyên? Số 0 có phải là số âm hay dương không? Trên hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu và bày tỏ nhận định về vấn đề này thú vị không kém!

Số 0 là số âm hay dương?

Số 0 là số âm hay dương?
Số 0 là số âm hay dương?

Trong toán học, có khái niệm về số đối – số có giá trị như nhau nhưng khác dấu. Tổng của hai số đối luôn bằng 0. Khoảng cách giữa hai số đối và số 0 trên trục số luôn cố định.

Do đó, số 0 không phải là số âm và cũng không phải là số dương.

Số 0 có phải là số nguyên không?

Trả lời: Số 0 là số nguyên giữa số dương 1 và số âm -1.

Tuy nhiên, số 0 không thuộc loại số dương hoặc số âm. Số 0 không phải là số dương vì tất cả số dương đều lớn hơn 0. Số 0 cũng không phải số âm vì tất cả số âm đều nhỏ hơn 0.

Điều này chứng tỏ rằng số 0 không phải là số dương hay số âm mà là một số tự nhiên đặc biệt.