Công Thức Độc Lập Thời Gian – Dao Động Vật Lý Lớp 12

Công Thức Độc Lập Thời Gian - Dao Động Vật Lý Lớp 12

Công thức độc lập thời gian được vận dụng để giải những bài toán vật lý dao động cơ học. Khi này dựa vào gia tốc hoặc biên độ cho trước cùng công thức lúc những đại lượng cùng pha hoặc ngược pha nhau mà ta vận dụng giải những bài tập nhé!

CT độc lập thời gian

Công Thức Độc Lập Thời Gian - Dao Động Vật Lý Lớp 12

Công Thức Độc Lập Thời Gian
Công Thức Độc Lập Thời Gian

CT độc lập với thời gian lúc những đại lượng biến đổi vuông pha với nhau

Hai đại lượng biến đổi còn gọi là vuông pha nghĩa là chúng biến đổi điều hòa lệch pha nhau góc: x và y, có phương trình

CT độc lập với thời gian lúc những đại lượng biến đổi cùng pha, ngược pha nhau

Xét hai dao động cùng pha x và y, có phương trình:

Tại mọi thời điểm x và y luôn cùng dấu.

Xét hai dao động ngược pha x và y, có phương trình:

Tại mọi thời điểm x, y luôn trái dấu.

CT độc lập với thời gian lúc những thời điểm lệch nhau sổ lẻ lần T/4

cong-thuc-thoi-diem-lech-nhau

Bài tập ví dụ CTĐL

ví dụ 1:  Một vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm. Khi vật có li độ 2cm thì vận tốc là 1m/s. Tần số dao động là:

Lời giải

giai-bai-tap-dao-dong

Nguồn tham khảo: bierelarue.com.vn