Thần chú Cos đối, Sin bù, Phụ chéo trong Toán học cần nhớ

Thần chú Cos đối, Sin bù, Phụ chéo (Hai góc Đối nhau, Bù nhau, Phụ nhau)

Học sinh thường nhắc nhau rằng cos đối Sin bù phụ chéo là cách dễ nhớ các công thức trong đường tròn lượng giác giữa các góc đối nhau là cos đối, góc bù nhau là sin bù và góc phụ nhau là phụ chéo. Để hiểu rõ công thức trong đường tròn lượng giác của từng cung, mời các em xem bài viết dưới đây.

Thần chú Cos đối, Sin bù, Phụ chéo

Cos đối, Sin bù, Phụ chéo 
Cos đối, Sin bù, Phụ chéo

Nhớ rằng cos đối, sin bù, phụ chéo, đối với tan pi: Cosin của 2 góc đối nhau bằng nhau; sin của 2 góc bù nhau bằng nhau; phụ chéo là 2 góc phụ nhau thì sin góc này bằng cos góc kia, tan góc này bằng cot góc kia; tan của 2 góc hơn hoặc kém pi bằng nhau.

Góc đối nhau (cos đối)

cos(-x) = cosx
sin(-x) = – sinx
tan(-x) = – tanx
cot(-x) = – cotx

Góc bù nhau (sin bù)

sin (π – x) = sinx
cos (π – x) = – cosx
tan (π – x) = – tanx
cot (π – x) = – cotx

Cung phụ nhau (phụ chéo)

cung phụ nhau

Cung hơn hoặc kém pi: x và π + x

cung-kem-nhau

Cung hơn hoặc kém pi⁄2: x và x + pi⁄2

cung-kem-nhau-2

Bảng ghi nhớ cos đối, sin bù, phụ chéo

Đây là các công thức lượng giác cho các góc có sự liên kết đặc biệt như: đối nhau, phụ nhau, bù nhau, hơn hoặc kém pi, hơn hoặc kém π/2.

Thần chú Cos đối, Sin bù, Phụ chéo 
Thần chú Cos đối, Sin bù, Phụ chéo

Kết luận

Tóm lại sau bài học hôm nay, mỗi em đã hiểu câu nói quen thuộc Cos đối, Sin bù, Phụ chéo để nhớ công thức lượng giác khi làm bài tập một cách chính xác nhất.

Nguồn tham khảo: bierelarue.com.vn

Theo dõi nội dung bài viết