Công thức tính vectơ pháp tuyến của mặt phẳng OXYZ

Công thức tính vectơ pháp tuyến của mặt phẳng OXYZ

Phương pháp tính vectơ pháp tuyến lớp 12 hoặc cách tìm vectơ pháp tuyến của mặt phẳng đây là những câu hỏi phổ biến và có thể một số bạn học sinh vẫn chưa hiểu rõ về kiến thức này. Để áp dụng vào bài tập, các bạn cần nhớ rõ công thức tính vectơ pháp tuyến để giải bài toán một cách chính xác!

Công thức tính vectơ pháp tuyến

Mặt phẳng được xác định hoàn toàn khi biết một điểm và một vectơ pháp tuyến, hoặc một điểm thuộc mặt phẳng và cặp tọa độ của nó.

Tổng quát vectơ pháp tuyến của mặt phẳng

cong-thuc-vecto-phap-tuyen-cua-mat-phang

Vị trí tương đối của 2 mặt phẳng

Vị trí tương đối của 2 mặt phẳng

Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng

Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng

Phương trình mặt phẳng

Phương trình mặt phẳng

Góc giữa 2 mặt phẳng

Góc giữa 2 mặt phẳng

Xác định vectơ pháp tuyến của mặt phẳng P

Cho (P) là một mặt phẳng trong không gian. Một vector khác với vector không và vuông góc với mặt phẳng (P) được gọi là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P).

vecto-phap-tuyen-cua-mot-mat-phang
Vectơ pháp tuyến của một mặt phẳng
  • Một mặt phẳng có vô số vectơ pháp tuyến. Các vectơ pháp tuyến của một mặt phẳng cùng hướng với nhau.
  • Mỗi vectơ khác với vectơ không là vectơ pháp tuyến của vô số mặt phẳng.
  • Một mặt phẳng được xác định hoàn toàn khi biết một vectơ pháp tuyến và một điểm trên mặt phẳng đó.

Xác định vectơ pháp tuyến của mặt phẳng OXYZ

Trong không gian Oxyz, nếu mặt phẳng (P) có phương trình: Ax+By+Cz+D=0 thì một trong các vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) có tọa độ là (A;B;C).

Kết luận

Trên đây là tổng quan về công thức và cách tính vectơ pháp tuyến lớp 12 mà các bạn học sinh có thể tham khảo để giải bài tập một cách chính xác nhất.

Nguồn tham khảo: bierelarue.com.vn

Theo dõi nội dung bài viết