Cộng Trừ, Rút Gọn Đơn Thức | Cộng Trừ Đơn Thức Đồng Dạng

Cộng Trừ, Rút Gọn Đơn Thức | Cộng Trừ Đơn Thức Đồng Dạng

Định nghĩa đơn thức đồng dạng? Cách cộng trừ đơn thức đồng dạng? Các em cần lắm rõ lý thuyết đơn thức và làm bài tập cộng trừ rút gọn đơn thức hiệu quả nhất. Dưới đây là mọi những điều cần biết về đơn thức cho học sinh.

Xem thêm: Công thức tìm x

Đơn thức thu gọn

cong-tru-don-thuc

Định nghĩa đơn thức: là biểu thức đại số chỉ bao gồm một vài, hoặc một biến, hoặc một tích giữa mỗi số và mỗi biến.

Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ bao gồm một tích của một vài với mỗi biến, mà mỗi biến đã được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương mỗi biến chỉ được viết một lần. Số nói trên gọi là hệ số viết phía trước đơn thức phần còn lại gọi là phần biến của đơn thức viết phía sau hệ số, mỗi biến thường viết theo thứ tự của bảng chữ cái)

Các bước rút gọn một đơn thức

Bước 1. Xác định dấu duy nhất thay thế cho mỗi dấu có trong đơn thức. Dấu duy nhất là dấu “+” trường hợp đơn thức không chứa dấu “-” nào hay chứa một vài chẵn lần dấu “-“. Dấu duy nhất là dấu “-” trong trường hợp ngược lại.

Bước 2. Nhóm mỗi thừa số là số hay là mỗi hằng số và nhân chúng với nhau.

Bước 3. Nhóm mỗi biến, xếp chúng theo thứ tự mỗi chữ cái và dùng kí hiệu lũy thừa để viết tích mỗi chữ cái giống nhau.

Bậc của đơn thức thu gọn

  • Bậc của đơn thức có hệ số khác không là tổng số mũ của mọi mỗi biến có trong đơn thức ấy.
  • Số thực khác 0 là đơn thức bậc không. Số 0 được coi là đơn thức không có bậc.

Nhân đơn thức

Để nhân hai đơn thức, ta nhân mỗi hệ số với nhau và nhân mỗi phần biến với nhau.

Cộng, trừ đơn thức đồng dạng

Định nghĩa : Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến.

  • Mọi số khác 0 được coi là đơn thức đồng dạng với nhau.

Quy tắc: Để cộng (hay trừ) mỗi đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) mỗi hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

Bài tập ví dụ

Ví dụ 1 : Xét mỗi đơn thức sau thành từng nhóm mỗi đơn thức đồng dạng và cho biết ở mỗi nhóm đơn thức đồng dạng với nhau thì phần biến là gì?

vd-don-thuc-dong-dang

Nguồn tham khảo: bierelarue.com.vn