Rất nhiều người thường quên điều quan trọng về cộng, trừ, nhân, chia với số âm và số dương. Điều này không phải là hiếm.

Quan trọng là phải nhớ rằng quy tắc cộng, trừ với số âm và số dương cũng như quy tắc nhân, chia với số âm và số dương không chỉ quan trọng trong giáo dục phổ thông mà còn áp dụng rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày!

Quy tắc cơ bản về cộng, trừ, nhân, chia với số âm và số dương

Quy tắc cơ bản về cộng, trừ, nhân, chia với số âm và số dương
Quy tắc cơ bản về cộng, trừ, nhân, chia với số âm và số dương

Quy tắc sử dụng dấu ngoặc

 • Khi loại bỏ dấu ngoặc có dấu ‘-‘ phía trước, cần đảo dấu của tất cả các số hạng trong ngoặc. Khi đó, dấu ‘+’ sẽ thành dấu ‘-‘ và ngược lại, dấu ‘-‘ sẽ chuyển thành dấu ‘+’.
 • Tuy nhiên, khi bỏ dấu ‘+’ phía trước, các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên dấu ban đầu.

Ví dụ: 20 -( 6+3-2) = 20 – 6 – 3 +2 = 13.

 • Trong trường hợp phép tính có dấu ngoặc và có dấu ‘-‘ phía trước dấu ngoặc, tất cả các số hạng ban đầu khi được đưa vào ngoặc đều phải đổi dấu. Dấu ‘+’ sẽ chuyển thành dấu ‘-‘ và dấu ‘-‘ sẽ chuyển thành dấu ‘+’.
 • Trạng thái khác khi phép tính có dấu ngoặc và có dấu ‘+’ phía trước dấu ngoặc, tất cả các số hạng ban đầu khi được đưa vào ngoặc vẫn giữ nguyên dấu.

Ví dụ: 20-2-2 = 20-( 2+2 ) = 16

Quy tắc khi đổi vế và dấu

 • Khi chuyển một số hạng từ một bên phương trình sang bên kia, cần đảo dấu của số hạng đó, dấu ‘-‘ sẽ trở thành dấu ‘+’ và dấu ‘+’ sẽ trở thành dấu ‘-‘

Ví dụ: 6 + 8 + 7 = 21 khi chuyển vế 6 + 8 = 21 – 7

Cách thực hiện phép cộng với 2 số nguyên cùng dấu

 • Khi cộng 2 số nguyên dương, chỉ cần thực hiện phép cộng như thường.

Ví dụ: 20 + 20 = 40

 • Khi cộng 2 số nguyên âm, hãy cộng giá trị tuyệt đối của cả hai số rồi đặt dấu ‘-‘ phía trước kết quả.

(-6) + (-5) = – (6+5) = -11

Cách cộng 2 số nguyên khác dấu

 • Tổng của 2 số đối nhau là 0

Ví dụ: (-5) + 5 = 0

 • Khi cộng 2 số nguyên khác dấu không phải là đối nhau, hãy tính hiệu giá trị tuyệt đối của chúng, lấy số lớn trừ đi số nhỏ, sau đó đặt dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn phía trước kết quả.

Ví dụ: – 20 + 10 = -(20-10) = -10 hoặc 20 + (-10) = 10

Cách trừ 2 số nguyên

 • Để trừ số nguyên a cho số nguyên b, chỉ cần cộng a với số đối của b: a – b = a + (-b)

Ví dụ: 4 – 2 = 4 + (-2)

Phép nhân 2 số nguyên

 • Khi nhân 2 số nguyên khác dấu, nhân giá trị tuyệt đối của cả hai số rồi đặt dấu ‘-‘ phía trước kết quả.

Ví dụ: 6 x (-2) = -12

 • Khi nhân 2 số nguyên cùng dấu, nhân giá trị tuyệt đối của cả hai số rồi đặt dấu ‘+’ phía trước kết quả.

Ví dụ: -5 x (-3) = 15

Phép chia số nguyên

 • Kết quả của phép chia của 2 số nguyên dương luôn là dương. Nếu cả 2 số chia và số bị chia đều là số nguyên dương, thì kết quả phép chia sẽ là dương.

Ví dụ: 10 : 2 = 5

 • Kết quả của phép chia của 2 số âm luôn là dương. Tức là khi cả số bị chia và số chia đều là số nguyên âm, kết quả phép chia sẽ luôn là dương.

Ví dụ: -10 : (-2) = 5

 • Phép chia giữa một số nguyên dương và một số nguyên âm sẽ có kết quả là số âm.

Ví dụ: 10 ; (-2) = -5

Bảng quy tắc cộng trừ, nhân chia số âm, số dương

Quy tắcDiễn giảiVí dụ
Loại bỏ dấu ngoặc
Dấu ‘-’ phía trước ngoặcĐảo dấu của tất cả các số hạng trong ngoặc (dấu ‘+’ thành dấu ‘-’ và ngược lại).20 – (6 + 3 – 2) = 20 – 6 – 3 + 2 = 13
Dấu ‘+’ phía trước ngoặcCác số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên dấu ban đầu.20 – 2 – 2 = 20 – (2 + 2) = 16
Đổi vế và dấu
Chuyển một số hạng từ một bên phương trình sang bên kiaĐảo dấu của số hạng đó (dấu ‘-’ thành dấu ‘+’ và ngược lại).6 + 8 + 7 = 21 khi chuyển vế 6 + 8 = 21 – 7
Phép cộng với 2 số nguyên
Cộng 2 số nguyên cùng dấu dươngThực hiện phép cộng như thường.20 + 20 = 40
Cộng 2 số nguyên cùng dấu âmCộng giá trị tuyệt đối của cả hai số rồi đặt dấu ‘-’ phía trước kết quả.(-6) + (-5) = – (6 + 5) = -11
Cộng 2 số nguyên khác dấu đối nhauTổng của 2 số đối nhau là 0.(-5) + 5 = 0
Cộng 2 số nguyên khác dấu không đối nhauTính hiệu giá trị tuyệt đối của chúng, lấy số lớn trừ đi số nhỏ, sau đó đặt dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn phía trước kết quả.-20 + 10 = – (20 – 10) = -10 hoặc 20 + (-10) = 10
Phép trừ 2 số nguyên
Trừ số nguyên a cho số nguyên bCộng a với số đối của b: a – b = a + (-b).4 – 2 = 4 + (-2)
Phép nhân 2 số nguyên
Nhân 2 số nguyên khác dấuNhân giá trị tuyệt đối của cả hai số rồi đặt dấu ‘-’ phía trước kết quả.6 x (-2) = -12
Nhân 2 số nguyên cùng dấuNhân giá trị tuyệt đối của cả hai số rồi đặt dấu ‘+’ phía trước kết quả.-5 x (-3) = 15
Phép chia số nguyên
Chia 2 số nguyên dươngKết quả là dương.10 : 2 = 5
Chia 2 số âmKết quả là dương.-10 : (-2) = 5
Chia giữa một số nguyên dương và một số nguyên âmKết quả là số âm.10 : (-2) = -5

Nguồn tham khảo: bierelarue.com.vn

Xem thêm:  Thần chú Cos đối, Sin bù, Phụ chéo trong Toán học cần nhớ