[Hạ bậc lượng giác] Công thức bậc 3, 4, cos2x, sin2x – Toán lớp 10

[Hạ bậc lượng giác] Công thức bậc 3, 4, cos2x, sin2x - Toán lớp 10

Công thức hạ bậc là cách chuyển đổi các hàm số lượng giác có bậc cao thành bậc thấp hơn. Chính vì thế, các bạn học sinh cần ghi nhớ 7 công thức hạ bậc để áp dụng trong các bài thi giúp ghi điểm cao hơn trong mỗi kỳ thi.

Ghi nhớ 7 công thức hạ bậc quan trọng

Đây là 7 công thức hạ bậc trong bảng lượng giác mà các em có thể tham khảo để áp dụng.

7 công thức hạ bậc quan trọng

Công thức hạ bậc bậc 3

Công thức hạ bậc bậc 3

Công thức hạ bậc bậc 4 lượng giác

Công thức hạ bậc bậc 4 lượng giác

Các công thức hạ bậc khác

Các công thức hạ bậc khác

3 phương pháp hạ bậc lượng giác

Hạ bậc đơn

Hạ bậc đơn

Hạ bậc toàn cục

Hạ bậc toàn cục

Hạ bậc đối xứng

Hạ bậc đối xứng

Kết luận

Việc sử dụng công thức hạ bậc rất hiệu quả khi xử lý các phần tử lượng giác có bậc cao, khó giải. Do đó, để áp dụng phương pháp này thành công, học sinh cần thuộc lòng mỗi công thức hạ bậc đã được nêu ở trên và sử dụng linh hoạt các công thức đẳng thức.

Nguồn tham khảo: bierelarue.com.vn

Theo dõi nội dung bài viết