Trong phản ứng hóa học, khi C2H5OH (Ethanol) tác dụng với CuO (Đồng Oxít), sản phẩm thu được sẽ như thế nào? Hãy cùng Tài Liệu Trọn Đời xem chi tiết phương trình cân bằng C2H5OH + CuO dưới đây.

Phản ứng hóa học giữa C2H5OH và CuO

Phản ứng hóa học giữa C2H5OH và CuO
Phản ứng hóa học giữa C2H5OH và CuO
  • C2H5OH là gì?

Ethanol (etanol), hay còn được gọi là rượu etylic, rượu ngũ cốc, ancol etylic hay phổ biến nhất là cồn. Đây là một chất lỏng không màu, dễ bay tương đối, tan vô hạn trong nước và thường được gọi là rượu.

Khi C2H5OH phản ứng với CuO, ta thu được phương trình sau:

  • C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

Trong đó:

C2H5OH: Ethanol không màu

CuO: Đồng oxit

CH3CHO: Dung dịch không màu Andehit axetic

Cu: Đồng màu đỏ

H2O: Nước

  • Điều kiện phản ứng:

Nhiệt độ.

  • Phương pháp thực hiện phản ứng:

Cho ethanol qua ống sứ chứa CuO dư, đun nóng.

  • Dấu hiệu của phản ứng:

Sản phẩm CH3CHO (Andehit axetic) (dạng: dung dịch) (màu: không màu), Cu (đồng) (dạng: rắn) (màu: đỏ), H2O (nước) (dạng: lỏng) (màu: không màu) được sinh ra, ethanol (rượu etylic) (dạng: dung dịch) (màu: không màu), CuO (Đồng (II) oxit) (dạng: rắn), sẽ biến mất. CuO sẽ chuyển từ màu đen sang màu đỏ của Cu.

Xem thêm:  Hóa trị của SO3 bao nhiêu? Tính chất hóa học oxit SO3

Ví dụ về phản ứng C2H5OH và CuO

  • Ví dụ 1: Cho 4,6g C2H5OH phản ứng với CuO dư, đun nóng thu được dung dịch X, cho X vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được m gam Ag. Giá trị của m là bao nhiêu?

Lời giải

nC2H5OH = 0,1 mol

CuO + C2H5OH (0,1) → Cu + CH3CHO (0,1 mol) + H2O

CH3CHO (0,1) + 2AgNO3 + 3NH3 + 2H2O → CH3COONH4 + 2Ag (0,2 mol) + 2NH4NO3

⇒ mAg = 0,2 * 108 = 21,6g

  • Ví dụ 2: C2H5OH phản ứng với CuO ở điều kiện thích hợp sẽ thu được chất nào sau đây?

A. HCOOH

B. C2H4

C. HCHO

D. CH3CHO

Lời giải

Đáp án: Phản ứng oxi hóa ancol bậc 1 tạo andehit: CH3CH2OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

  • Ví dụ 3: Cho 20,5 gam hỗn hợp X gồm rượu etylic và axit axetic tác dụng với natri dư thu được 4,48 lít khí (đktc). Tính thành phần % khối lượng rượu etylic và axit axetic trong hỗn hợp.

A. 56,1% và 43,9%

B. 43,9% và 56,1%

C. 46,1% và 53.9%

D. 53.9% và 46,1%

Nguồn tham khảo: bierelarue.com.vn