Beri (Be): Nguyên tử khối, M của Beri, Be là kim loại hay phi kim?

Beri (Be): Nguyên tử khối, M của Beri, Be là kim loại hay phi kim?

Đáp án chi tiết, giải thích dễ hiểu nhất cho câu hỏi Beri là kim loại hay phi kim – Tính chất của Beri, M của Be với kiến thức tham khảo là tài liệu cực hay và bổ ích giúp cho các bạn học sinh ôn tập và tích luỹ thêm kiến thức bộ môn Hóa học.

Khái quát về Beri (Be)
Khái quát về Beri (Be)

M của Beri bao nhiêu?

Khối lượng nguyên tử Be = M của Be = 9

Các thông tin khác của Be trong bảng tuần hoàn hóa học:

– Kí hiệu: Be

– Cấu hình electron: 1s22s2 hay [He]2s2

– Số hiệu nguyên tử Be: 4

– Vị trí trong bảng tuần hoàn của Be:

+ Ô: 4

+ Nhóm: IIA

+ Chu kì: 2

– Đồng vị: 7Be, 8Be, 9Be, 10Be

– Độ âm điện: 1,57

Beri là kim loại hay phi kim

Beri là kim loại hay phi kim
Beri là kim loại hay phi kim

Trả lời: Beri là kim loại, có màu xám nhạt, nhẹ, khá là cứng và giòn.

Tính chất hóa học của Beri

Vừa rồi, Tài Liệu Trọn Đời đã trả lời cho bạn câu hỏi: Beri là kim loại hay phi kim. Ngay bây giờ cùng tìm hiểu chi tiết về Beri qua nội dung bên dưới đây nhé.

Be là chất khử mạnh nhưng yếu hơn Li và Mg. Trong hợp chất chúng nó tồn tại dưới dạng ion M2+.

Be → Be2+ + 2e

Tác dụng cùng với phi kim:

– Tác dụng cùng với oxi → oxit bazơ

2Be + O2 → (DK: lớn) 2BeO

– Trong không khí, Be bị oix hóa chậm tạo thành màng oxit mỏng bào vệ kim loại, lúc đốt nóng Be bị cháy trong oxi.

+ Tác dụng cùng với halogen → muối halogenua:

Be + Cl2 → (DK: to)​ BeCl2

+ Tác dụng cùng với N2; S; P; C; Si lúc đun nóng:

Be + N2 → (DK: to) Be3N2 (Beri nitrua)

Be + C → (DK: to) Be2C (beri cacbua)

Các bạn đang xem bài viết: Beri là kim loại hay phi kim – Tính chất của Beri

Tác dụng cùng với axit:

– Còn đối với axit loãng không có tính oxi hóa (HCl; …) → giải phóng khí H2

Be + 2HCl → BeCl2 + H2↑

– Còn đối với axit có tính oxi hóa mạnh (HNO3; H2SO4 đặc nóng…) → muối + sản phẩm khử (N+5 và S+6 bị khử xuống những số oix hóa thấp hơn) + H2O

3Be + 8HNO3 loãng → 3Be(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Không tác dụng cùng với nước ở nhiệt độ thường.

Tác dụng cùng với dung dịch kiềm → muối berilat + khí H2

Be + 2NaOH dung dịch + 2H2O → Na2[Be(OH)4] + H2

(natri hiđroxoberilat)

Be + 2NaOH nóng chảy → Na2BeO2 + H2

(natri berilat)

Lưu ý: Be giống với Al nhiều.

Bạn đang xem bài viết: Beri là kim loại hay phi kim – Tính chất của Beri

Tính chất vật lí của Be

Beri là phi kim hay kim loại?

– Là kim loại màu xám nhạt, nhẹ, tương đối cứng (cũng có thể vạch được trên thủy tinh), giòn ở nhiệt độ thường (đun nóng sẽ dẻo hơn).

– Trong không khí, Be vẫn giữ được tính ánh kim.

– Khối lượng riêng nhỏ của Be (1,85 g/cm3).

– Nhiệt độ nóng chảy của Be: 1280oC; nhiệt độ sôi: 2507oC.

Kết luận

Vừa rồi, Tài Liệu Trọn Đời đã trả lời câu hỏi Beri là kim loại hay phi kim cùng với các tính chất của Be cũng như M của Be. Nếu các bạn thấy thú vị thì đừng quên share bài viết này cho bạn bè trong lớp cùng biết đến nhé.