Có nhiều bạn thắc mắc liệu đồng oxit (CuO) có thể phản ứng với nước (H2O) hay không? Để giải quyết vấn đề này, cần có điều kiện về nhiệt độ cao để phản ứng CuO + H2O tạo ra sản phẩm Cu(OH)2. Hãy cùng Tài Liệu Trọn Đời theo dõi phản ứng chi tiết dưới đây.

CuO + H2O – Viết phương trình phản ứng hóa học

CuO + H2O - Viết phương trình phản ứng hóa học
CuO + H2O – Viết phương trình phản ứng hóa học

CuO + H2O ⟶ Cu(OH)2

Trong đó:

  • CuO : Đồng Oxit dạng chất rắn màu đen
  • H2O : Nước
  • Cu(OH)2 : Đồng Hidroxit kết tủa màu xanh lam

Cu(OH)2 cũng giống như vài bazơ khác như Fe(OH)3, Al(OH)3,… sẽ phân hủy nhiệt để tạo ra oxit và nước. Bazơ không tan sẽ phân hủy nhiệt thành oxit và nước.

Bài tập liên quan đến CuO và H2O

  • Bài 1: Khử hoàn toàn 18,0 gam một oxit kim loại M cần 5,04 lít khí H2 (đktc). Công thức của oxit là

A. Fe2O3. B. FeO.

C. ZnO. D. CuO.

Lời giải

nH2 = 0,225mol

M2On + nH2 → M + nH2O

Xem thêm:  Viết phương trình hóa học cho Na + H2So4 - Điều kiện, hiện tượng

0,225/n ← 0,225

⇒ (0,225/n).(2M + 16n) = 18 ⇒ M = 32n ⇒ n = 2, M = 64

⇒ Công thức oxit là CuO

Chọn đáp án D

  • Bài 2: Để nhận biết ion nitrat, thường dùng Cu và dung dịch axit sunfuric loãng đun nóng là vì

A. Phản ứng tạo ra kết tủa màu vàng và dung dịch có màu xanh.

B. Phản ứng tạo ra dung dịch có màu xanh và khí không mùi làm xanh giấy quỳ ẩm.

C. Phản ứng tạo ra kết tủa màu xanh.

D. Phản ứng tạo dung dịch có màu xanh và khí không màu hóa nâu trong không khí.

Lời giải

3Cu + 8H+ + 2NO3 → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Dung dịch Cu2+ có màu xanh; khí NO không màu nhưng hóa nâu trong không khí.

Chọn đáp án: D

Nguồn tham khảo: bierelarue.com.vn