Khi thực hiện bài tập hóa học, bạn cần nhớ về hóa trị của NO3 hoặc các dạng gốc tương tự như No3 hóa trị bao nhiêu… Để giải đáp câu hỏi này, hãy theo dõi bài viết sau để tìm hiểu về hóa trị của NO3 là bao nhiêu!

NO3 là gì?

Cấu trúc NO3
Cấu trúc NO3

NO3 là nitrat, một hợp chất liên kết của axit nitric, bao gồm một nguyên tử nitơ ở trung tâm được bao quanh bởi 3 nguyên tử ôxy với cùng cấu trúc tam giác đều trên một mặt phẳng.

Trong môi trường nước, NO3 là sản phẩm cuối cùng của quá trình oxy hóa từ NH3 tới NO2 và sau cùng là NO3

  • NO3 cũng được gọi là nitrat. (Không nên nhầm lẫn với nitro)
  • Khối lượng phân tử: 62,0049 g/mol
  • Công thức hóa học của nitrat là NO3–

NO3 hóa trị là bao nhiêu?

Hóa trị của NO3: I

Ví dụ về tính hóa trị

Phân tích hóa trị của các nguyên tố

Xem thêm:  Nhôm (Al): Nguyên tử khối, M của Nhôm, phân tử khối của Nhôm

a) Nhôm trong hợp chất Al2O3

b) Sắt trong hợp chất FeO

c) Crom trong hợp chất CrO và Cr2O3

Giải đáp

a) Nhôm trong hợp chất Al2O3

Giả sử hóa trị của nhôm trong hợp chất là x:

Ta biết hóa trị của O là II

Theo quy tắc hóa trị.

3. x = 3.II => x = 3 (III) . Vậy Nhôm có hóa trị là III trong hợp chất Al2O3

Tương tự cho câu b); c)

Sắt trong hợp chất FeO có hóa trị là II

Crom trong hợp chất CrO và Cr2O3 lần lượt có hóa trị là II và III

Nguồn tham khảo: bierelarue.com.vn