Khi cho Natri Cacbonat phản ứng với nước, làm thế nào để viết phương trình phản ứng hóa học này, mời bạn đọc cùng xem Na2CO3 + H2O.

Na2CO3 + H2O – Cân bằng phương trình hóa học

Phương trình Na2CO3 + H2O - Viết và cân bằng phản ứng hóa học
Phương trình Na2CO3 + H2O – Viết và cân bằng phản ứng hóa học

Na2CO3 hay còn gọi là Natri Cacbonat, là một loại muối tồn tại tự nhiên, phổ biến nhất trong nước khoáng, nước biển, và các mỏ muối dưới lòng đất.

Na2CO3 ở dạng bột màu trắng khô, dễ hút ẩm, nhiệt độ tan chảy là 851 độ C, tan chảy mà không phân hủy ở 853 độ C, vượt quá nhiệt độ này thì chất sẽ bị phân hủy.

Khi Na2co3 phản ứng với nước, phương trình hóa học cân bằng như sau:

  • Phương trình 1:

H2O + Na2co3 → Nahco3 + Naoh

  • Phương trình 2 :

Na2CO3 + 2H2O → 2NaOH + H2CO3

Ví dụ bài tập liên quan đến Na2CO3 và H2O

Cho 3,36 lít khí CO2 phản ứng với 200 lít dung dịch NaOH 1M. Xác định sản phẩm thu được sau khi phản ứng kết thúc.

Xem thêm:  Na2O là oxit gì? Liệu Na2o có tan trong nước hay không?

A. Na2CO3

B. NaHCO3

C. Na2CO3 và NaHCO3

D. Không tạo ra sản phẩm

Lời giải

nCO2 = 0,15 mol, nNaOH = 0,2 mol

Tỉ lệ số mol T = nNaOH/nCO2 = 0,2/0,15 = 1,33 => 1< T < 2

Vậy sản phẩm thu được sau phản ứng bao gồm Na2CO3 và NaHCO3

Chọn đáp án: C

Nguồn tham khảo: bierelarue.com.vn