Phương trình phản ứng hóa học giữa Methanol (CH3OH) và Đồng oxit (CuO) sẽ tạo ra sản phẩm gì sau khi phản ứng diễn ra? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về phản ứng CH3OH + CuO.

CH3OH + CuO – Phương trình phản ứng

Phương trình CH3OH + CuO - Viết và cân bằng phản ứng hóa học
Phương trình CH3OH + CuO – Viết và cân bằng phản ứng hóa học

CH3OH + CuO → Cu + H2O + HCHO

Trong phản ứng này:

  • CH3OH : metanol
  • CuO : Đồng oxit
  • Cu : đồng
  • H2O : Nước
  • HCHO : Andehit formic

Điều kiện phản ứng: Nhiệt độ.

Phương pháp thực hiện phản ứng: Đưa Methanol qua ống sứ chứa Đồng oxit dư, và đun nóng.

Hiện tượng nhận biết: Quan sát sự hình thành các sản phẩm Cu (đồng), H2O (nước), HCHO (Andehit formic), trong khi CH3OH (Metanol) và CuO (Đồng oxit) biến mất.

Bài tập ví dụ với phản ứng CH3OH và CuO

  • Bài 1:

Cho 4,8g CH3OH phản ứng với CuO dư, sau đó đun nóng và thu được dung dịch X. Đổ dung dịch X vào dung dịch AgNO3 trong NH3, sau đó thu được m gam Ag. Giá trị của m là bao nhiêu?

Xem thêm:  Phản ứng C2H5OH ra C2H5Br: C2H5OH + HBr → C2H5Br + H2O

Lời giải

nCH3OH = 0,15 mol

CuO + CH3OH (0,15) → Cu + HCHO (0,15 mol) + H2O

HCHO (0,15) + 4AgNO3 + 6NH3 + H2O → (NH4)2CO3 + 4Ag (0,6 mol) + 4NH4NO3

⇒ mAg = 0,6 * 108 = 64,8g.

  • Bài 2:

Cho m gam ancol no đơn chức X đi qua bình chứa CuO dư và đun nóng. Sau khi phản ứng diễn ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32g. Hỗn hợp thu được có tỉ khối so với hidro là 15,5. Giá trị của m là bao nhiêu?

Lời giải

RCH2OH + CuO → RCHO + H2O + Cu

Áp dụng nguyên tắc bảo toàn khối lượng và nguyên tố, ta có

mgiảm = mO = 0,32g → nO = nandehit = nancol = 0,32/16 = 0,02 mol

Mhỗn hợp tương đối = [0,02 * 18 + 0,02 * (R + 29)] : 0,04 = 31

⇒ R = 15 ⇒ Công thức của ancol là CH3OH.

⇒ mancol = 0,02 * 32 = 0,64g

Nguồn tham khảo: bierelarue.com.vn

Xem thêm:  Bari (Ba): M của Bari, Nguyên tử khối của Bari (Ba), Hóa trị Bari