Trong phản ứng hóa học khi Axit sulfuric (H2So4) tác dụng với Natri (Na), kết quả thu được là chất gì và công thức hóa học viết như thế nào? Xem chi tiết về Na + H2So4 dưới đây cùng Tài Liệu Trọn Đời.

Cân bằng phương trình hóa học Na + H2So4

Cân bằng phương trình hóa học Na + H2So4
Cân bằng phương trình hóa học Na + H2So4

5H2SO4 + 8Na → 4H2O + 5H2S + 4Na2SO4

  • Trong đó:

H2SO4 : Dung dịch axit Sulfuric không màu

Na : Natri dạng rắn màu trắng bạc

H2O : Nước

H2S : Khí Hidro Sulfua không màu, có mùi trứng thối

Na2SO4 : Chất Natri Sulfat dạng rắn màu trắng

  • Điều kiện phản ứng:

Nhiệt độ

  • Phương án thực hành:

Cho natri tác dụng với axit sunfuric

  • Hiện tượng xảy ra khi Na phản ứng với H2SO4:

Natri (Na) dạng rắn màu trắng tan chậm và khí Hidro sunfua (H2S) không màu với mùi trứng thối được sản xuất làm dung dịch sủi bọt khí.

Bài tập liên quan đến Na và H2SO4

  • Ví dụ 1: Khi pha loãng H2SO4 cần thực hiện như sau:
Xem thêm:  Phản ứng H2S ra H2SO4: H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

A. Cho từ từ H2SO4 đặc vào nước và khuấy đều

B. Cho từ từ nước vào H2SO4 đặc và khuấy đều

C. Cho nước và axit cùng lúc

D. Lấy 2 phần nước pha với một phần axit.

Lời giải

H2SO4 đặc rất hút nước. Khi hòa tan vào nước, sẽ tạo ra nhiệt lượng lớn. Việc đổ nước vào axit sẽ gây ra biến chứng. Do đó, cần phải cho H2SO4 vào nước và khuấy từ từ để phân tán nhiệt đều trong dung dịch.

Chọn đáp án: A

  • Ví dụ 2: Trộn 200 ml dung dịch NaOH 1M với 150 ml dung dịch H2SO4 1M. Hỏi sau khi phản ứng kết thúc khối lượng muối thu được là bao nhiêu?

Lời giải

Chúng ta có: nNaOH = 0,2 × 1 = 0,2(mol); nH2SO4 = 0,15 mol

Phản ứng: NaOH + H2SO4 → NaHSO4 + H2O

(mol) 0,15 ← 0,15 → 0,15

NaOH + NaHSO4 → Na2SO4 + H2O

(mol) 0,05 → 0,05

⇒ nNaHSO4 dư = 0,15 – 0,05 = 0,1 (mol)

⇒ mmuối = mNaHSO4 + mNaSO4 = 120 × 0,1 + 142 × 0,05 = 19,1(g)

Nguồn tham khảo: bierelarue.com.vn

Xem thêm:  Phương trình Na2CO3 + H2O - Viết và cân bằng phản ứng hóa học