Khi Nhôm oxit phản ứng với nước, ta thu được hợp chất hóa học nhôm Hidroxit. Đây là một phương trình hóa học phổ biến. Cách viết và cân bằng phương trình hóa học Al2O3 + H2O như thế nào? Hãy cùng Tài Liệu Trọn Đời xem chi tiết dưới đây.

Phản ứng hóa học Al2O3 + H2O:

Phản ứng hóa học Al2O3 + H2O
Phản ứng hóa học Al2O3 + H2O

Al2O3 hay còn gọi là Nhôm oxit, là chất rắn màu trắng, chịu nhiệt tốt, rất cứng và không tan trong nước. Trong tự nhiên, nó có thể tồn tại dưới dạng ngậm nước như Al2O3.2H2O hoặc dưới dạng khan như emeri, corunđum có độ cứng cao.

Al2O3 được sản xuất trong công nghiệp bằng cách nung Al(OH)3 ở nhiệt độ cao 1200 – 1400 độ C: 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O.

Phản ứng khi cho nhôm oxit Al2O3 + H2O sẽ tạo thành phương trình sau:

Al2O3 + 3H2O → 2Al(OH)3 (Nhôm hidroxit)

Al2O3+3H2O = 2Al(OH)3  (Kết tủa keo trắng)
Nhôm oxitnước        
(rắn)(lỏng)
(trắng)(không màu)
  • Điều kiện phản ứng:

Điều kiện: Thường nhiệt độ

  • Phương pháp thực hành phản ứng:

Thực hiện bằng cách đưa một lượng nhỏ bột Al2O3 vào ống nghiệm, sau đó thêm một ít nước.

  • Hiện tượng nhận biết khi Al2O3 phản ứng với H2O

Khi cho Al2O3 phản ứng sẽ tạo thành chất kết tủa màu trắng Al(OH)3, gọi là nhôm hidroxit.

Nguồn tham khảo: bierelarue.com.vn