Magie (Mg): Hóa trị, nguyên tử khối và tính chất của Magie

Magie (Mg): Hóa trị, nguyên tử khối và tính chất của Magie

Magie (Mg) là một nguyên tố hóa học đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về Magie, bao gồm hóa trị nguyên tử khối Mg, tính chất vật lý và hóa học, cũng như các ứng dụng đa dạng của nó trong đời sống.

Hóa trị, nguyên tử khối của Magie (Mg)

Mg (Magie) có hóa trị 2.

Nguyên tử khối của Magie là khoảng 24,305 u (đơn vị khối lượng nguyên tử thống nhất).

Thông tin khác về Magie trong bảng tuần hoàn hóa học:

Ký hiệu hóa học: Mg

Magie có nhiệt độ nóng chảy là 650 độ C

Nhiệt độ sôi là 1095 độ C

Magie có số hiệu nguyên tử là 12, nghĩa là hạt nhân của nó chứa 12 proton.

Cấu hình electron của Magie là [Ne] 3s2, thể hiện lớp electron ngoài cùng chứa 2 electron s.

Hóa trị, nguyên tử khối của Magie
Hóa trị, nguyên tử khối của Magie

Tính chất của Magie

Magie, với ký hiệu Mg trong bảng tuần hoàn hóa học, là nguyên tố thuộc nhóm kim loại kiềm thổ. Nó là nguyên tố phổ biến thứ tám trong vỏ Trái Đất, chiếm khoảng 2,7% khối lượng. Magie không tồn tại dưới dạng đơn chất trong tự nhiên mà thường tồn tại trong các hợp chất như quặng dolomit, magnesit, bruxit và canxit.

Tính chất vật lý: Magie là kim loại tương đối cứng, có màu trắng bạc và đặc biệt nhẹ. Khối lượng riêng của Magie chỉ bằng khoảng 2/3 nhôm nếu cùng thể tích. Khi tiếp xúc với không khí, Magie dễ bị phủ một lớp màng oxit mỏng. Magie có nhiệt độ nóng chảy là 650 độ C và nhiệt độ sôi là 1095 độ C.

Tính chất hóa học: Magie là kim loại hoạt động hóa học trung bình. Ở nhiệt độ thường, Magie phản ứng chậm với oxy không khí. Tuy nhiên, khi được đốt nóng, Magie cháy sáng mãnh liệt với ngọn lửa màu trắng. Magie cũng phản ứng với nước, giải phóng khí hydro và tạo thành dung dịch magiê hydroxit. Magie có hóa trị II trong hầu hết các hợp chất.

Kết luận

Magie là một nguyên tố thiết yếu với nhiều ứng dụng quan trọng. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về Magie. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy tham khảo các nguồn được liệt kê dưới đây.

Nguồn tham khảo