Phenol có tác dụng với NaOH không? [Giải đáp chi tiết]

Phenol có tác dụng với NaOH không? [Giải đáp chi tiết]

Bạn có đang thắc mắc Phenol có tác dụng với NaOH không? Câu trả lời là

Phenol phản ứng với natri hydroxit (NaOH) để tạo thành natri phenolat và nước. Đây là một phản ứng hóa học thú vị liên quan đến tính acid yếu của phenol.

Bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc của bạn, cung cấp phương trình hóa học của phản ứng, giải thích bản chất acid yếu của phenol và ứng dụng của phản ứng này trong đời sống.

Phenol có tác dụng với NaOH không? [Giải đáp chi tiết]
Phenol có tác dụng với NaOH không? [Giải đáp chi tiết]

Khái niệm về Phenol

Phenol, còn được gọi là acid carbolic, là một hợp chất hữu cơ thơm đơn giản. Nó có công thức phân tử C6H5OH, cấu trúc phân tử gồm một vòng benzen gắn với một nhóm hydroxyl (-OH) ở vị trí số 1. Phenol là chất rắn màu trắng, có mùi đặc trưng, hơi giống thuốc sát trùng.

Tính chất vật lý và hóa học của Phenol

 • Ở điều kiện thường, phenol tồn tại ở trạng thái rắn, ít tan trong nước lạnh nhưng tan nhiều hơn trong nước nóng.
 • Phenol dễ tan trong các dung môi hữu cơ như ethanol, ether, acetone.
 • Phenol có tính sát khuẩn nhẹ.
 • Phenol là một acid yếu. Mặc dù phân tử phenol có nhóm hydroxyl giống như ancol nhưng tính acid của phenol mạnh hơn nhiều so với ancol.

Tính acid yếu của Phenol

 • Giải thích bản chất acid yếu của Phenol:

Mặc dù có nhóm -OH giống như ancol nhưng phenol lại là acid yếu. Điều này có thể được giải thích bằng cách phân tích cấu trúc phân tử của phenol. Vòng benzen hút electron theo hiệu ứng ứng điện tử -I, làm giảm mật độ electron trên nguyên tử oxy của nhóm -OH. Do đó, liên kết O-H của phenol dễ bị phá vỡ hơn, giải phóng ion H+ (proton) và tạo ra anion phenolat (C6H5O-).

 • So sánh tính acid của Phenol với ancol:

Ancol là những hợp chất không phân cực và không thể giải phóng proton. Trong phân tử ancol, nhóm -OH liên kết với một nguyên tử carbon sp3. Nguyên tử carbon này phân bố electron tương đối đều giữa các liên kết C-H và C-OH, làm cho liên kết O-H khó bị phá vỡ hơn. Ngược lại, vòng benzen trong phenol hút electron về phía nó, làm cho liên kết O-H dễ bị phá vỡ hơn, thể hiện tính acid yếu của phenol.

Phản ứng của Phenol với NaOH

Phương trình hóa học của phản ứng

Phenol phản ứng với dung dịch natri hydroxit (NaOH) theo phương trình hóa học sau:

C6H5OH (aq) + NaOH (aq) -> C6H5ONa (aq) + H2O (l)

 • C6H5OH (aq): Phenol trong dung dịch nước
 • NaOH (aq): Natri hydroxit trong dung dịch nước
 • C6H5ONa (aq): Natri phenolat (muối của phenol và natri)
 • H2O (l): Nước

Hiện tượng quan sát được khi phenol tác dụng với NaOH

Khi nhỏ dung dịch NaOH vào phenol, bạn sẽ thấy hỗn hợp đồng nhất. Điều này là do natri phenolat (tạo thành từ phản ứng) tan tốt trong nước.

Điều kiện xảy ra phản ứng

Phản ứng giữa phenol và NaOH xảy ra ở nhiệt độ phòng.

Ứng dụng của phản ứng Phenol với NaOH

Phản ứng giữa phenol và NaOH được sử dụng trong một số ứng dụng, chẳng hạn như:

 • Sản xuất thuốc sát trùng: Natri phenolat có hoạt tính sát khuẩn nhẹ. Do đó, nó được sử dụng trong một số sản phẩm tẩy rửa và sát trùng.
 • Phân tích hóa học: Phenol phản ứng với một số chất chỉ thị, chẳng hạn như phenolphtalein, làm đổi màu dung dịch. Tính chất này được sử dụng để nhận biết phenol hoặc xác định nồng độ của dung dịch NaOH.
 • Sản xuất các hợp chất khác: Natri phenolat có thể được sử dụng như là nguyên liệu để sản xuất các hợp chất hữu cơ khác.

Kết luận

Phenol có thể phản ứng với dung dịch NaOH để tạo thành natri phenolat và nước. Phản ứng này xảy ra do tính acid yếu của phenol. Phenol và phản ứng của nó với NaOH có nhiều ứng dụng quan trọng trong đời sống và trong phòng thí nghiệm.